Categorievisie

Hoe maak je een sterke categorievisie? Het volgende stappenplan kan je daarbij helpen. Maar wellicht moet je jezelf eerst vragen of je wel een categorievisie nodig hebt.

  1. Trends & Insights

Belangrijkste bronnen: trendrapporten, expertkennis, marktonderzoeken, in- en externe databronnen.

  1. Categorievisie

Een categorievisie laat zien waar de categorie over een aantal jaren kan staan, en hoe fabrikanten dit samen met retailers kunnen realiseren.

  1. Strategie/Strategische groeidrijvers

Strategische groeidrijvers zijn de strategieën die je als fabrikant samen met de retailer gaat volgen om categoriegroei te bewerkstelligen

  1. Tactics

De tactics zijn de daadwerkelijke activiteiten die je gaat uitvoeren, geleid door de strategische groeidrijvers. Denk hierbij aan: prijs, promoties, assortiment, innovatie, schap, instore marketing, trade marketing.

  1. Evaluatie

Uiteraard is het belangrijk regelmatig de tactics en hun bijdrage aan de strategische groeidrijvers te evalueren en aan de hand daarvan bij te sturen.