Onderzoek

Voor het maken van sterke Shoppermarketingplannen is goed shopperonderzoek nodig. Ik merk dat fabrikanten daar regelmatig mee worstelen.

Hiervoor is een aantal oorzaken te noemen:

  • Het vakgebied en de onderzoeksmethoden zijn volop in ontwikkeling. Daarom zijn er nog geen bekende KPI’s en methoden, zoals men uit de traditionele marketing gewend is.
  • De marktonderzoeksbureaus kennen de dynamiek tussen fabrikant en retailer minder goed en zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de bedrijfsmodellen of de taal die gesproken wordt.
  • De marktonderzoeksafdeling bij een A-merkfabrikant valt vaak onder marketing, Shopper Marketing onder Sales (of is daar sterk aan gelinkt). Dit zorgt voor veel interne discussie (budget, kan er toch ook niet even een consumentenvraag in dat shopperonderzoek worden gepropt, veel extra overleg nodig).
  • De marktonderzoeker bij de A-merkfabrikant is gewend consumenten te onderzoeken en de Shopper/Trade Marketeer is (meestal) geen marktonderzoeker. Een goede briefing schrijven is voor beiden dus lastig.

Met een achtergrond in marktonderzoek en met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van Shopper Marketing, help ik hierbij graag middels Spinos | Research & Consultancy. Spinos biedt snel (vaak binnen 1-2 weken, soms zelf binnen 1-2 dagen), to-the-point en kostenefficiënt shopperonderzoek. Ook in te zetten voor prijsonderzoek, conjoint based modeling, concept testing, testen van productintroducties etc. Neem gerust contact op.